Podleśna w Kobyłce – rzuty budynków

Budynki A, B, C i D

Budynek E